Pravidlá ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy zaznamenávame údaje ktoré zadáte do kontaktného formulára v rozsahu meno, priezvisko, číslo telefónu a e-mailová adresa, adresa a dátum narodenia. Údaje budú uložené po dobu nevyhnutnú alebo pokiaľ nepožiadate o ich vymazanie, maximálne však po dobu 5 rokov. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, želáte si údaje opraviť alebo vymazať, prípadne máte podozrenie že sa s vašimi údajmi nenarába správne kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v menu Kontakty.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie môžu byť použité na:

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje sú v bezpečí. Používame rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. Žiadnym spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, výnimkou je odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak zmeníme podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 1.5.2018